1. Menghimpunkan ahli-ahli pengakap terutama Pengakap Laut dan Pengakap Udara bagi meningkatkan ilmu pengetahuan,pengalaman, ketrampilan dan mengeratkan semangat persaudaraan pengakap sempena LIMA 2023.

2. Menerapkan pembinaan modal insan gemilang selaras hasrat dan aspirasi negara dalam bidang aeroangkasa dan maritime.

3. Menguji kemahiran dan merangsang semangat bertanding dalam bidang kemahiran kepengakapan.

4. Menjana insan seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial melalui aktiviti jambori yang dirangka.